La ŝtelisto de Ibertex

Priskribo de la ĉi-paĝa enhavo

Programo en Clipper por elpreni datumojn el informo-paĝoj de la reto Ibertex.

Etikedoj:

Jen plia juvelo el la pasinteco. Komence de la 1990aj, en Hispanujo populariĝis la reto Ibertex, hispana versio de la franca Videotex. Per komputilo kaj modemo eblis aliri paĝojn de informo, similaj al televidila teleteksto.

Unu el la servoj atingeblaj per Ibertex estis la Komerca Ĉambro. Ĉar estis penige kopii la datenojn el la tekstaj paĝoj en utilan formaton, mi verkis la suban programon en Clipper por aŭtomatigi la laboron. La programo de Investrónica uzata por la konekto al Ibertex ebligis registri en tekstan dosieron ĉiujn vizititajn paĝojn; mia programo poste prenis tiun dosieron kaj esploris ĝin por elpreni la utilajn informojn kaj el ili krei netan datenaron.

Samkiel aliaj programoj de mi verkitaj en tiuj jaroj, la enaĵoj estas en Esperanto, dum la homa interfaco estas en la Hispana.

Fontkodo

**************************************************************************
* El ladrón de Ibertex

*
* 
* Copyright (C) 1993,1994 Marcos Cruz (http://programandala.net)
* Licencia/Permesilo/License: http://programandala.net/licencia
*
* versio 1993 02 22
* versio 1993 04 04
* - uzas fread anstataux memoread
* - ebligas elekti la devenon de la fajlo elektita
* versio 1993 04 05
* - la foiro-fako de IFEMA estas finita kaj funkcias bone
* versio 1994 07 31
* - sen espaj Clipper-tradukoj
*

#INCLUDE "fileio.ch"
&&#DEFINE provo

PUBLIC fajldeveno_k := "" // por la speco de fajlo
PUBLIC antauxa_linio_k := "" // kroma redonajxo el la FUNCTION tuja_datumo()
PUBLIC rikordoj_n := 0 // kalkulilo

WHILE .T.

    CLS

    ? "************************"
    ? "* El ladrón de Ibertex *"
    ? "************************"
    ?
    ? "Por/Far:"
    ? "Marcos Cruz (http://programandala.net)"
    ?
    ? "Licencia: http://programandala.net/licencia"
    ?
    ? REPLICATE("_",80)
    ?

    WHILE .T.
    ACCEPT "Fichero VTX para convertir: " al fajlnomo_k
    IF malplena(fajlnomo_k)
        ? "Adiós."
        QUIT
    ENDIF
    IF fajlo(fajlnomo_k:=kunfinajxa(fajlnomo_k,"vtx"))
        EXIT
    ELSE
        ? "No existe el fichero",fajlnomo_k
    ENDIF
END

WHILE .T.
  ? "¿De qué servicio de Ibertex IF ha extraído el fichero",fajlnomo_k+"?:"
  ?
  ? "De la Cámara de Comercio e Industria de Madrid:"
  ? "  1 = empresas seleccionadas por su epígrafe fiscal"
  ? "De IFEMA:"
  ? "  2 = expositores de una feria"
  ? "  x = galerías de arte que han expuesto en ARCO"
  ? "De Fomento:"
  ?
  ?
  ACCEPT "Número de la opción= " al fajldeveno_k
  IF longo(fajldeveno_k)=1 kaj fajldeveno_k $ "12"
    EXIT
  ELSE
    ?
  ENDIF
END

CLS
? "Trabajando..."
? "Construyendo una base de datos a partir de",fajlnomo_k

fajlnumero_n := FOPEN(fajlnomo_k)
rikordoj_n := 0

IF fajlnumero_n=-1 
  ? "error de apertura del fichero"
ELSE
  DO CASE
  CASE fajldeveno_k="1"
    ccim()
  CASE fajldeveno_k="2"
    standoj()
  ENDCASE
  FCLOSE(fajlnumero_n)
  ? "Número de fichas extraídas:",rikordoj_n,
  ? "Pulsa una tecla para seguir"
  INKEY(0)
ENDIF

END


**************************************************************************
* Cámara de Comercio e Industria de Madrid


FUNCTION ccim()

  * versio 1993 02 22
  * versio 1993 04 04

  IF .NOT. FILE("ccim.dbf")
    CREATE ccim
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "NOMO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 40,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "ADRESO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 35,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "POSXTKODO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 5,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "URBO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 20,;
      Field_dec WITH 0
    CLOSE
  ENDIF
  fajlnomo_k := senfinajxa(fajlnomo_k)
  CREATE &fajlnomo_k FROM ccim

  USE(fajlnomo_k)

  WHILE (linio_k:=fajllinio(fajlnumero_n))#NIL
    IF "fiscal" $ linio_k
      // la vorto "fiscal" trovita en linio
      fajllinio(fajlnumero_n) // for la tuja linio
      IF fajllinio(fajlnumero_n)=chr(196)
        // trovita komenco de rikordoj
        kvinopo() // enlegu la kvin rikordojn
      ENDIF
    ENDIF
  END

RETURN NILFUNCTION kvinopo()

  * versio 1993 02 22
  * versio 1993 03 03
  *  -forigas du unuaj karaktrojn el la nomo, kiuj foje
  *  estas neutila cifero

  * legas 5 tujajn rikordojn el la VTX-teksto

  LOCAL rikordo_n 
  LOCAL nomo_k
  LOCAL adreso_k

  FOR rikordo_n = 1 TO 5
    nomo_k := tradukita(substr(fajllinio(fajlnumero_n),3))
    adreso_k := tradukita(fajllinio(fajlnumero_n))
    IF .NOT. malplena(nomo_k)
      // estas io en la rikordo
      @ 5,1
      @ 5,1 say nomo_k
      APPEND BLANK
      REPLACE nomo WITH nomo_k
      REPLACE adreso WITH left(adreso_k,len(adreso_k)-5)
      REPLACE posxtkodo WITH right(adreso_k,5)
      IF posxtkodo="280"
        REPLACE urbo WITH "MADRID"
      ENDIF
    ENDIF
    fajllinio(fajlnumero_n) // for la interlinio
  NEXT

RETURN NIL


**************************************************************************
* IFEMAFUNCTION standoj()

  * versio 1993 04 04

  LOCAL linio_k

  IF .NOT. fajlo("stando.dbf")
    kreu standoj
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "FOIRO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 15,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "STANDO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 8,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "FAKO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 80,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "NOMO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 40,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "ADRESO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 35,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "POSXTKODO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 5,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "URBO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 30,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "LANDO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 15,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "TELEFONO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 20,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "FAKSO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 20,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "PRODUKTOJ",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 80,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "MARKOJ",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 80,;
      Field_dec WITH 0
    APPEND BLANK
    REPLACE;
      Field_name WITH "AGADO",;
      Field_type WITH "C",;
      Field_len WITH 80,;
      Field_dec WITH 0
    close
  ENDIF
  fajlnomo_k := senfinajxa(fajlnomo_k)
  CREATE &fajlnomo_k FROM standoj

  WHILE (linio_k:=fajllinio(fajlnumero_n))#nenio
    #IFDEF provo
      ? "Ekzamenata linio:",linio_k
    #ENDIF
    IF linio_k="Feria"
      #IFDEF provo
        ? "*************** datumoj trovitaj ***************"
      #ENDIF
      APPEND BLANK
      REPLACE foiro WITH tradukita(tuja_datumo())
      IF antauxa_linio_k="Stand"
        REPLACE stando WITH tradukita(tuja_datumo())
      ENDIF
      IF antauxa_linio_k="Sectores"
        REPLACE fako WITH tradukita(tuja_datumo())
      ENDIF
      IF antauxa_linio_k="Expositor"
        REPLACE nomo WITH tradukita(tuja_datumo())
      ENDIF
      IF antauxa_linio_k="Direccion"
        REPLACE adreso WITH tradukita(tuja_datumo())
      ENDIF
      IF antauxa_linio_k="Poblacion"
        REPLACE urbo WITH tradukita(tuja_datumo())
      ENDIF
      IF antauxa_linio_k="Pais"
        REPLACE lando WITH tradukita(tuja_datumo())
      ENDIF
      IF antauxa_linio_k="Telefono"
        REPLACE telefono WITH tradukita(tuja_datumo())
      ENDIF
      IF antauxa_linio_k="Fax"
        REPLACE fakso WITH tradukita(tuja_datumo())
      ENDIF
      IF antauxa_linio_k="Productos"
        REPLACE produktoj WITH tradukita(tuja_datumo())
      ENDIF
      IF antauxa_linio_k="Marcas"
        REPLACE markoj WITH tradukita(tuja_datumo())
      ENDIF
      IF antauxa_linio_k="Actividad"
        REPLACE agado WITH tradukita(tuja_datumo())
      ENDIF
    ENDIF
  END

RETURN NILFUNCTION tuja_datumo()

  * versio 1993 04 04
  * versio 1993 04 05

  * legas tujajn linioj gxis nova rikorderlimo, kaj
  * kunigas ilin en unu linion

  LOCAL linio_k
  LOCAL liniacxo_n
  LOCAL rikordero_k := ""

  WHILE .T.
    IF (linio_k := fajllinio(fajlnumero_n))=NIL
      EXIT
    ELSE
      DO CASE
      CASE linio_k=chr(196)
        // trovita END de la nuna pagxo
        // necesas salti sur la novan pagxon
        #ifdef provo
          ? "Sercxe la tujan pagxon..."
        #endif
        WHILE .T.
          linio_k:=fajllinio(fajlnumero_n)
          IF linio_k=NIL aux "■■■├──" $ linio_k
            // trovita fajlfino aux nova pagxo
            // do ne plu sercxi
            EXIT
          ENDIF
        END
        // trovigxis fajlfino aux nova pagxo
        IF linio_k=NIL
          // eliro pro fajlfino
          // do tute eliri por reveni
          #ifdef provo
            ? "FAJLFINO TROVITA DUM ALIPAGXIGO" &&
          #endif
          EXIT
        ENDIF
        #ifdef provo
          ? "NOVA PAGXO TROVITA" &&
        #endif
      CASE maldekstra(linio_k,5)==space(5)
        // trovita linio apartenanta al la rikordero
        rikordero_k := rikordero_k+" "+alltrim(linio_k)
      OTHERWISE
        // trovita titolo de nova rikordero
        IF linio_k="Feria"
          // temas pri la unua linio de rikordero
          // do necesas retroiri por poste retrovi
          FSEEK(fajlnumero_n,-longo(linio_k)-2,FS_RELATIVE)
        ENDIF
        EXIT
      ENDCASE
    ENDIF
  END
  antauxa_linio_k := linio_k

  #IFDEF provo
    ? "RIKORDO:",rikordero_k &&
  #ENDIF

RETURN alltrim(rikordero_k)


**************************************************************************
* Diversaj


FUNCTION tradukita(teksto_k)

  * versio 1993 02 22
  * versio 1993 04 04
  * - tradukas laux la fajldeveno

  * tradukas VTX-linion laux la fajldeveno

  * teksto_k = linio

  * redonas tekston tradukitan

  DO CASE
  CASE fajldeveno_k="1"
    teksto_k := strtran(teksto_k,"/","Ñ")
    teksto_k := strtran(teksto_k,"#","Ñ")
    teksto_k := strtran(teksto_k,"ö","Ñ")
  CASE fajldeveno_k="2"
    teksto_k := strtran(teksto_k,"\","Ñ")
    teksto_k := strtran(teksto_k,"|","ñ")
  ENDCASE

RETURN ALLTRIM(teksto_k)FUNCTION senfinajxa(fajlnomo_k)

  * versio 1993 02 22

  * forigas la triliteran finajxon el fajlnomo, kaj la punkton

  * fajlnomo_k = fajlnomo

  * redonas la novan nomon

RETURN;
  IIF(;
    IIF(;
      LEN(fajlnomo_k)>4;
      ,RIGHT(fajlnomo_k,4)=".";
      ,.F.;
      );
    ,LEFT(fajlnomo_k,longo(fajlnomo_k)-4);
    ,fajlnomo_k;
    )FUNCTION kunfinajxa(fajlnomo_k,finajxo_k)

  * versio 1993 02 22

  * aldonas finajxon al fajlnomo, IF necese

  * fajlnomo_k = fajlnomo
  * finajxo_k = finajxo

  * redonas la novan nomon

  LOCAL punktloko_n := rat(".",fajlnomo_k) // plej dekstra punkto

    
  IF punktloko_n=0
    // ne estas punkto en la fajlnomo
    fajlnomo_k := fajlnomo_k+"."+finajxo_k
  ELSE
    // estas punkto en la fajlnomo
    IF punktloko_n=longo(fajlnomo_k)
      // la punkto estas lastloke
      fajlnomo_k := fajlnomo_k+finajxo_k
    ELSE
      // la punkto ne estas lastloke
      // gxi povas esti finajxa aux el antauxa fajlujnomo
      && lasi tiel provizore
    ENDIF
  ENDIF

RETURN fajlnomo_kFUNCTION fajllinio(fajlnumero_n)

  * versio 1993 04 04

  * redonas tekstlinion el la fajlo celata de fajlnumero_n

  LOCAL legitaj_n := 0
  LOCAL eraro_l := .F.
  LOCAL linilongo_n := 40
  LOCAL karaktro_k := space(1)
  LOCAL linio_k := ""
  LOCAL linifino_k := space(1)

  WHILE .T.
    legitaj_n:=fread(fajlnumero_n,@karaktro_k,1)
    //? legitaj_n,"octetos leídos"
    IF legitaj_n#1
      eraro_l := .T.
      EXIT
    ELSE
      IF asc(karaktro_k)=13
        // liniekfino trovita
        FREAD(fajlnumero_n,@linifino_k,1) // finforigi gxin
        EXIT
      ELSE
        linio_k := linio_k+karaktro_k
      ENDIF
    ENDIF
  END

  /*
  @ 20,0
  IF .NOT. eraro_l
    @ 20,0 SAY linio_k
    INKEY(0)
  ENDIF */

RETURN IIF(eraro_l,NIL,linio_k)


/*
TEXT
            El ladrón de la Cámara de Comercio
            ----------------------------------

Instrucciones (primera parte)

1) Conéctese con el servicio de videotex de la Cámara de Comercio 
  por medio del programa Inves300.
2) Active con Ctrl F5 la grabación de la sesión en un fichero con la
  extensión SES. Este fichero almacenará todos los códigos de
  videotex recibidos a través de la línea telefónica.
  Es útil elegir como nombre de fichero el número de licencia fiscal
  que IF va a explorar en los diferentes municipios.
3) Elija las condiciones deseadas (licencia fiscal, municipio y/o 
  código postal) y vea una tras otra las páginas de las fichas escogidas.
  Deje completarse cada página en pantalla antes de pulsar la tecla
4) Desactive con Ctrl F5 la grabación de la sesión.
5) Si quiere robar datos de otra licencia fiscal, vuelva al paso 2.
6) Desconéctese de la línea telefónica con la tecla Esc.

...tecla...
TEXTEND

INKEY(0)

TEXT
Instrucciones (segunda parte)

7) Active con Ctrl F5 la visualización de la sesión grabada anteriormente,
  eligiendo la opción F para imprimir la sesión en un fichero 
  con extensión VTX. Elija como nombre de fichero el mismo
  usado para registrar la sesión, es decir, el epígrafe de licencia fiscal.
8) Ahora puede dejar solo el ordenador, reproduciendo la sesión y grabándola
  en un fichero de texto, o bien puede acelerar el cambio de páginas
  pulsando la barra espaciadora (deje que cada página IF complete
  totalmente antes de pasar a la siguiente).
9) Si grabó más sesiones, vuelva al paso 7.

Los ficheros con extensión VTX creados de esta manera contienen en forma
de texto todos los datos de cada pantalla de una sesión de videotex. Pueden
verse con cualquier tratamiento de textos.

Este programa extrae de forma inteligente todos los nombres, direcciones
y códigos postales del texto, y crea con ellos un fichero estándar de
base de datos con extensión DBF.
La única limitación es que el fichero VTX no exceda de 65536 octetos.

...tecla...
TEXTEND

INKEY()
CLS
*/

Deŝutoj