caseness

Priskribo de la ĉi-paĝa enhavo

Forth-vortoj por majuskligi kaj minuskligi karaktrojn kaj tekstoĉenojn.

Etikedoj:

Ĉi malgranda programo verkita en Fortho per Gforth provizas vortojn por majuskligi kaj minuskligi karaktrojn kaj tekstoĉenojn. Tiujn vortojn mi verkis denaskaj en mia Forth 5mx kaj mi bezonis version ilian en Fortho por funkciigi iujn programojn en aliaj Fortho-sistemoj.

La programo kreas serĉ-tabelon kiu enhavas la majusklecon de ĉiu litero. La ŝanĝon mi faras ŝanĝante la sesan biton de la karaktro, kio tamen ne efikas ĉe certaj literoj, kio estas anglalingve pliklarigita en la fontkodo. Krome do, ĉi tielo nur utilas por karaktraroj kun unu bitoko por ĉiu karaktro.

Pli bona solvo, sen la menciitaj limigoj, estus kompleta anstaŭiga tabelo enhavanta ĉiujn karaktro-parojn.

Fontkodo

CR .( caseness )

\ Copyright (C) 2007 Marcos Cruz (http://programandala.net)
\ License/Licencia/Permesilo: http://programandala.net/license

\ This Forth program implements the following common use words:
\  tolower toupper lower upper

\ My own Forth system, Forth 5mx, has those words as native,
\ but I needed a high level version
\ to use my Forth programs in other Forth systems that don't have them.

\ My approach is not perfect or complete (in fact it's too complex) 
\ but it suited my needs:
\ a lookup array stores the "caseness" of every letter
\ and the change is done simply changing the 6th bit of the char.
\ In ISO-8859-1 and Windows-1252 this works for all letters 
\ but the following pairs:
\  Y/y with diaeresis.
\  S/s with caron.
\  Z/z with caron.
\  OE/oe.
\ A much simpler approach would be to store the pair of every char 
\ (or zero if it doesn't have one); then all chars could be treated.
\ This program works only with single byte encodings.

\ Written in ANS Forth. 

\ 2007-12-08 First version.
\ 2007-12-15 Improved: two IF structures removed.

char u constant uppercase-id \ caseness id
char l constant lowercase-id \ caseness id
256 constant #chars

create caseness-array #chars chars allot
caseness-array #chars chars erase

: caseness@ ( c -- u ) caseness-array + c@ ;
: caseness! ( u c -- ) caseness-array + c! ;

: all-caseness! ( u1 u2 u3 -- )

	\ Store a caseness id into several char positions in the caseness array.

	\ u1 = caseness id
	\ u2 = first char
	\ u3 = last char

	\ 2007-12-08

	1+ swap do
		dup i caseness!
	loop drop

	;

\ Init all the caseness:
uppercase-id char A char Z all-caseness!
lowercase-id char a char z all-caseness!
uppercase-id 192 222 all-caseness! \ from "A grave" to uppercase thorn
lowercase-id 224 254 all-caseness! \ from "a grave" to lowercase thorn

false [if] \ obsolete, not used

: change-case ( c1 -- c2 )

	\ Change the case of a char.
	
	\ 2007-12-08

	32 xor
	
	;
	
[then]

: ?change-case ( c1 f -- c2 )

	\ Change the case of a char if needed.
	\ Only some chars can not be translated this way.
	
	\ c1 = char to change
	\ f = change char?
	\ c2 = char changed if needed
	
	\ 2007-12-15

	32 and xor
	
	;

[undefined] tolower [if]

: uppercase? ( u -- flag ) caseness@ uppercase-id = ;

: tolower ( c1 -- c2 | c1 )

	\ Change a char to lower case if possible.
	
	\ 2007-12-08 First version.
	\ dup uppercase? if change-case then
	
	\ 2007-12-08 Second version, without control structures.
	dup uppercase? ?change-case

	;

[then]

[undefined] toupper [if]

: lowercase? ( u -- flag ) caseness@ lowercase-id = ;

: toupper ( c1 -- c2 | c1 )

	\ Change a char to upper case if possible.

	\ 2007-12-08 First version.
	\ dup lowercase? if change-case then

	\ 2007-12-15 Second version, without control structures.
	dup lowercase? ?change-case

	;

[then]

[undefined] lower [if]

: lower ( c-addr u -- )

	\ Change the string to lower case.
	
	\ 2007-12-08

	over + swap do
		i c@ tolower i c!
	loop

	;

[then]

[undefined] upper [if]

: upper ( c-addr u -- )

	\ Change the string to upper case.

	\ 2007-12-08
	
	over + swap do
		i c@ toupper i c!
	loop

	;

[then]

true [if] \ used for debugging

: .caseness-array ( -- )

	\ Show the content of the caseness array.
	\ Just for debugging.
	
	\ 2007-12-08 First version.
	\ 2010-01-25 Better printout.

	#chars 0 do
		i caseness@ ?dup if
			i dup . [char] ( emit emit [char] ) emit [char] : emit emit [char] , emit space 
		then
	loop
	
	;

[then]

.( caseness ok!)

Deŝutoj