lojbo valsi

Priskribo de la ĉi-paĝa enhavo

Ilo verkita en Fortho por krei CSV -formatan loĵbano-vortaron.

Etikedoj:

lojbo valsi estas ilo kiun mi verkis en 2004 por eligi loĵbanajn vortojn el du divers-formataj tekstoj dosieroj kaj el ili krei novan CSV -formatan dosieron kiu per datenilo utilu kiel vortaro...

Ĝi estis interesa ekzerco praktiki per Fortho umon de teksto-ĉenoj kaj kreon de simplaj daten-strukturoj.

La programa kodo mem estas kurioza lingvo-kombinaĵo: la propraj vortoj de Fortho anglalingvas; tiuj kreitaj por la programo Esperant-lingvas, samkiel la komentoj kaj notoj; sed iuj, rilatantaj la enhavon de la datendosieroj, havas nomojn en Loĵbano...

Fontkodo

\ ***********************************************************************
\ lojbo_valsi.fs
\ ***********************************************************************

( 

Programo lojbo_valsi.fs

por konstrui signo-disigitajn datumarojn el lojhban-vortolistoj

verkita en programlingvo Forth
  http://www.forth.org
per Forth-sistemo gforth
  http://www.jwdt.com/~paysan/gforth.html
sub mastruma sistemo Debian GNU/Linux
  http://debian.org
  http://gnu.org

far Marcos Cruz (programandala.net)

Historio:

2004 03 19

 Komenco per el la jama programo mia "eeo".

2004 04 07

 Funkcianta versio por gismu.txt kaj cmavo.txt.

 La rezulto lojbo_valsi.csv estis sukcese importita en la datumprogramon de
 la poshkomputilo Psion 5mx.

2004 09 11

 La vortojn gismu-dosiero kaj cmavo-dosiero mi diserigis por plifaciligo.

 Modifita la vorto $chenero_inter por solvi la problemon, ke la lasta kampo,
 "selckini", konservis la lastan signon de la antawa kampo kiam ne estis
 "(cf." en ghi por disigo.

 Modifita la vorto gismu_selckini por solvi la problemon, ke chiu "valsi",
 kiel "nenri", havanta krampojn inter la krampoj de "(cf.", ne apartigis
 bone la enhavon de la kampo "selckini".

 Verkita la vorto $chenero_maldekstra kvankam poste neuzita.

 Verkita la vorto kamponomoj .

 Verkita la vorto montru por montri la vortojn elprenatajn.

2004 09 12

 Kreita sistemo por kalkuli kaj montri la maksimumajn longojn de chiu kampo.

Solvenda:

 Post la laboro, restas du -1 en la stako
)

\ ***********************************************************************
\ Klarigoj
\ ***********************************************************************

\ Stakmallongigoj:

 \ mallongigo : cheloj : priskribo

 \ a  : 1 : adreso
 \ $a : 1 : adreso de signochena variablo (propra sistemo)
 \ c  : 1 : signo
 \ n  : 1 : signa nombro
 \ u  : 1 : sensigna nombro
 \ fid : 1 : dosier-identigilo
 \ fam : 1 : dosiera malferm-metodo
 \ f  : 1 : flago

\ ***********************************************************************
\ Sistemo por erarserchado
\ ***********************************************************************

: halto ( n -- )

 \ Montras numeron, la stakon kaj haltas ghis klavo premitas.

 CR . ." *** " .S
( 10 = DEPTH 1 > AND ) TRUE
 IF
  KEY
  CASE
  [CHAR] . OF DUP CR . ENDOF
  [CHAR] $ OF 2DUP CR ." >>" TYPE ." <<" ENDOF
  [CHAR] H OF BYE ENDOF
  ENDCASE
 THEN
;

\ ***********************************************************************
\ Bazaj nombraj iloj
\ ***********************************************************************

: inter ( a a1 a2 -- f )

 \ verkita je 2002 08 07

 \ Redonas, chu numero estas inter du limoj (ekde la unua ghis la dua)
 \ a = numero kontrolenda
 \ a1 = komenca limo
 \ a2 = fina limo

 2 pick swap <= \ chu ne pli granda ol la fina limo?
 rot rot >= \ chu ne pli malgranda ol la komenca limo?
 and \ ambaj kondichoj necesas
;

\ ***********************************************************************
\ Propra sistemo por tekstaj variabloj
\ ***********************************************************************

: $variablo ( u -- )

 \ Kreas novan tekstan variablon.
 \ u = maksimuma longo

 CREATE
 DUP , 0 , 2 + ALLOT
;

: $'maksimuma_longo ( $a -- a )

 \ Redonas la adreson kie estas la maksimuma longo de teksta variablo.

 0 CELLS +
;

: $maksimuma_longo ( $a -- u )

 \ Redonas la maksimuman longon de teksta variablo.

 $'maksimuma_longo @
;

: $'longo ( $a -- a )

 \ Redonas la adreson kie estas la longo de teksta variablo.

 1 CELLS +
;

: $longo ( $a -- u )

 \ Redonas longon de teksta variablo.

 $'longo @
;

: $'enhavo ( $a -- a )

 \ Redonas la adreson kie estas enhavo de teksta variablo.

 2 CELLS +
;

: $nuligu ( $a -- )

 \ Igas tekstan variablon longa je nulo.

 0 SWAP $'longo ! \ nuligi nombron da signoj
;

: $purigu ( $a -- )

 \ Purigas tekstan variablon per spacoj, kaj igas ghin longa je nulo.

 DUP $nuligu \ nuligi nombron da signoj
 DUP $'enhavo SWAP $maksimuma_longo BLANK \ purigi la ujon
;

: $! ( a u $a -- )

 \ Konservas tekston en tekstan variablon.
 \ a u = adreso kaj longo de la teksto
 \ $a = adreso de la teksta variablo
 \ u' = longo ne plia ol la maksimuma longo de la teksta variablo

 DUP $purigu
 DUP $maksimuma_longo ROT MIN ( a $a u' ) \ limigi la longon
 2DUP SWAP $'longo ! \ konservi la novan nombron
 SWAP $'enhavo SWAP CMOVE
;

: $@ ( $a -- a u )

 \ Redonas la enhavon de teksta variablo.

 DUP $'enhavo SWAP $longo
;

: $. ( $a -- )

 \ Printas la enhavon de teksta variablo.

 $@ TYPE
;

: $@+ ( $a -- a u )

 \ Redonas la maksimuman enhavon de teksta variablo.

 DUP $'enhavo SWAP $maksimuma_longo
;


\ ***********************************************************************
\ Bufro por provizoraj tekstoj kaj tradukoj inter numero kaj teksto
\ ***********************************************************************

\ Iuj el jenaj vortoj estas prenitaj, kun adapto, el:
\ strings.4th
\ String utility words for kForth
\ 3-24-1999 created KM
\ 3-25-1999 added number to string conversions KM

16384 CONSTANT bufrolongo
CREATE bufro bufrolongo ALLOT
VARIABLE bufrero \ por chiufoje celumi al libera spaco de la bufro
bufro bufrero !

: bufrero@ ( -- a )

 \ Redonas la adreson de bufrero.

 bufrero @
;

: bufrero! ( u -- )

 \ Celumigas la bufreron al libera bufra spaco por u bitokoj

 bufrero@ + bufro bufrolongo + >=
 IF bufro bufrero ! THEN
;

: bufren ( a1 u1 -- a2 u2 )

 \ Kopias tekston bufren por protekti ghin.

 DUP bufrero! DUP >R
 bufrero@ SWAP CMOVE
 bufrero@ R>
 DUP bufrero +!
;

32 CONSTANT numerlongo

: n>$ ( n -- a1 u1 )

 \ Kreas chenon el numero.
 \ n = numero
 \ a1 u1 = teksta cheno
 \ +n = numero ekzaminata, pozitiva kaj restanta el dividoj
 \ a = adreso de la cifero kalkulata
 \ b = cifero kalkulita

 numerlongo bufrero!
 0 bufrero@ numerlongo 1- + C!
 bufrero@ numerlongo 2 - + SWAP
 DUP >R ABS ( a +n ) ( R: n )
 BEGIN
  10 /MOD SWAP [CHAR] 0 + \ kalkuli ciferon ( a +n b )
  >R OVER R> SWAP C! \ konservi ciferon ( a +n )
  SWAP 1- SWAP \ celumi al adreso por venonta cifero
  DUP 0=
 UNTIL
 DROP
 R> 0<
 IF
  [CHAR] - OVER C! 1- \ meti minusan signon
 THEN
 bufrero@ numerlongo 2 - + OVER - \ kalkuli longon de la cheno
 numerlongo bufrero +! \ protekti la rezulton
 SWAP 1+ SWAP
;

VARIABLE numersigno
VARIABLE numervaloro

: $>n ( a u -- n )

 \ Kreas numeron el cheno.

 numervaloro OFF
 FALSE numersigno !
 0
 DO
  DUP C@
  DUP [CHAR] - =
  IF
   TRUE numersigno !
  ELSE
   DUP [CHAR] + =
   IF
    FALSE numersigno !
   ELSE
    DUP DUP [CHAR] / > SWAP [CHAR] : < AND
    IF
     DUP [CHAR] 0 - numervaloro @ 10 * + numervaloro !
    THEN
   THEN
  THEN
  DROP
  1+
 LOOP
 DROP numervaloro @
 numersigno @
 IF NEGATE THEN
;

\ ***********************************************************************
\ Gheneralaj tekstaj iloj
\ ***********************************************************************

: $1 ( c -- a 1 )

 \ Kreas en la bufro kaj redonas tekston el unu signo.

 1 bufrero! bufrero@ C! bufrero@ 1 DUP bufrero +!
;

: spaco ( -- a 1 )

 \ Redonas tekston el unu spaco.

 BL $1
;

: tabulatoro ( -- a 1 )

 \ Verkita je 2004 03 19

 \ Redonas tekston el unu tabulatoro.

 9 $1
;

: citiloj ( -- a 1 )

 \ Redonas tekston el citiloj.

 [CHAR] "
 \ " chi komento nur por ghusta kolorigo far Vim
 $1
;

: $+ ( a1 u1 a2 u2 -- a3 u3 )

 \ Redonas unuigon de du tekstoj.

 DUP 3 PICK + DUP >R \ kalkuli kaj savi finan longon
 bufrero! \ rezervi spacon por la rezulto
 2SWAP DUP >R bufrero@ SWAP CMOVE \ movi unuan tekston
 R> bufrero@ + SWAP CMOVE \ movi duan tekston
 bufrero@ R> \ adreso kaj fina longo
 DUP bufrero +! \ reghustigi bufreron por protekti la rezulton
;

: $= ( a1 u1 a2 u2 -- f )

 \ Kontrolas, chu du chenoj estas identaj.
 \ a1 u1 = unua cheno
 \ a2 u2 dua cheno
 \ f = jes?

 COMPARE 0=
;

: $anstatawigu? ( a1 u1 a2 u2 a3 u3 -- a4 u4 f )

 \ Anstatawigas subchenon en cheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno serchata por anstatawigo
 \ a3 a3 = cheno anstatawa
 \ a4 u4 = nova cheno
 \ a5 u5 = restanta parto el la cheno ekde la trovita subcheno
 \ a6 u6 = restanta parto el la cheno post la trovita subcheno
 \ u1' = longo de la cheno ghis la trovita subcheno
 \ f = chu anstatawo farita?
 \ f' = chu subcheno trovita?

 2>R DUP >R     ( a1 u1 a2 u2 )   ( R: a3 u3 u2 )
 2OVER 2SWAP SEARCH ( a1 u1 a5 u5 f' )  ( R: a3 u3 u2 )
 IF \ trovita
  SWAP >R    ( a1 u1 u5 )    ( R: a3 u3 u2 a5 )
  DUP >R -    ( a1 u1' )     ( R: a3 u3 u2 a5 u5 )
  2R> R>     ( a1 u1' a5 u5 u2 ) ( R: a3 u3 )
  DUP >R -    ( a1 u1' a5 u6 )  ( R: a3 u3 u2 )
  SWAP R> + SWAP ( a1 u1' a6 u6 )  ( R: a3 u3 )
  2R> 2SWAP 2>R $+ 2R> $+ TRUE
 ELSE
  2DROP R> DROP 2R> 2DROP FALSE
 THEN
;

: $anstatawigu  ( a1 u1 a2 u2 a3 u3 -- a4 u4 )

 \ Anstatawigas subchenon en cheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno serchata por anstatawigo
 \ a3 a3 = cheno anstatawa
 \ a4 u4 = nova cheno

 $anstatawigu? DROP
;

: $anstatawigu_chiujn ( a1 u1 a2 u2 a3 u3 -- a4 u4 )

 \ Anstatawigas chiujn aperon de subcheno en cheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = cheno serchata por anstatawigo
 \ a3 u3 = cheno anstatawa
 \ a4 u4 = nova cheno

 5 ROLL 5 ROLL ( a2 u2 a3 u3 a1 u1 )
 BEGIN
  5 PICK 5 PICK 5 PICK 5 PICK ( a2 u2 a3 u3 a1 u1 a2 u2 a3 u3 )
  $anstatawigu? 0= ( a2 u2 a3 u3 a4 u4 f )
 UNTIL
 2>R 2DROP 2DROP 2R>
;


: $forvishu ( a1 u1 a2 u2 -- a3 u3 )

 \ Forvishas chenon el alia.
 \ a1 u1 = cheno en kiu serchi
 \ a2 u2 = cheno serchota kaj forvishota
 \ a3 u3 = cheno sen la unua apero de la forvishenda cheno

 S" " $anstatawigu

;

: $forvishu_chiujn ( a1 u1 a2 u2 -- a3 u3 )

 \ Forvishas chiujn aperojn de cheno el alia.
 \ a1 u1 = cheno en kiu serchi
 \ a2 u2 = cheno serchota kaj forvishota
 \ a3 u3 = cheno sen chiuj aperoj de la forvishenda cheno

 2SWAP
 BEGIN
  2OVER S" " $anstatawigu? 0=
 UNTIL
 2SWAP 2DROP
;

: $sen_komencaj_spacoj ( a1 u1 -- a2 u2 )

 \ Forigas komencajn spacojn el cheno.

 DUP
 IF
  2DUP 0
  DO
   DUP I + C@ BL <>
   IF I + SWAP I - ROT LEAVE THEN
  LOOP
  DROP
 THEN
;

: $sen_flankaj_spacoj ( a1 u1 -- a2 u2 )

 \ Forigas komencajn kaj finajn spacojn el cheno.

 -TRAILING $sen_komencaj_spacoj
;

: $ghis_antaw? ( a1 u1 a2 u2 -- a1 u4 f )

 \ Redonas enhavon de cheno ghis antaw la unua apero de subcheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a1 u4 = nova aw sama cheno
 \ f = sukcese?

 2 PICK >R 3 PICK >R \ konservi chenon por poste
 SEARCH
 IF
  SWAP DROP R> SWAP ( a1 u3 )
  R> SWAP - ( a1 u4 )
  TRUE
 ELSE
  2R> 2DROP FALSE
 THEN
;

: $ghis_antaw ( a1 u1 a2 u2 -- a1 u4 )

 \ Redonas enhavon de cheno ghis antaw la unua apero de subcheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a1 u4 = nova aw sama cheno

 $ghis_antaw? DROP
;

: $ghis_antaw_lasta ( a1 u1 a2 u2 -- a1 u4 )

\ Redonas enhavon de cheno ghis antaw la lasta apero de subcheno.

\ VERKATA !!!

 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a1 u4 = nova aw sama cheno


 2 PICK >R

 FALSE
 BEGIN
  $ghis_antaw?
  DUP
 UNTIL

\ alia sistemo VERKATA !!!

 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a1 u4 = nova aw sama cheno

 2 PICK >R 3 PICK >R \ konservi chenon por poste
 SEARCH
 IF
  SWAP DROP R> SWAP ( a1 u3 )
  R> SWAP - ( a1 u4 )
  TRUE
 ELSE
  2R> 2DROP FALSE
 THEN

\ alia sistemo VERKATA !!! bazita sur $de_post_lasta

 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a3 u3 = cheno en kiu eble trovighas komence la subcheno
 \ a4 u4 = cheno sen la komenca subcheno
 \ a5 u5 = fina nova cheno

 2SWAP
 BEGIN
  2OVER ( a2 u2 a1 u1 a2 u2 )
  SEARCH ( a2 u2 a3 u3 f )
 WHILE
  \ subcheno trovita
  ( a2 u2 a3 u3 )
  2OVER \ $de_post ( a2 u2 a4 u4 )
 REPEAT
 2SWAP 2DROP

;

: $ghis_post? ( a1 u1 a2 u2 -- a1 u4 f )

 \ Redonas enhavon de cheno ghis post la unua apero de subcheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a1 u4 = nova aw sama cheno
 \ f = sukcese?

 DUP >R \ konservi longon de subcheno
 $ghis_antaw?
 R> SWAP
 IF
  + TRUE
 ELSE
  DROP FALSE
 THEN
;

: $de_post? ( a1 u1 a2 u2 -- a4 u4 f )

 \ Redonas enhavon de cheno de post la unua apero de subcheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a4 u4 = nova aw sama cheno
 \ f = sukcese?

 DUP >R SEARCH R> SWAP
 IF
  \ subcheno trovita en la cheno
  \ necesas adapti la rezulton por forigi el ghi la subchenon
  SWAP OVER - \ kalkuli longon
  >R + R> TRUE \ kalkuli adreson
 ELSE
  DROP FALSE
 THEN
;

: $de_post ( a1 u1 a2 u2 -- a4 u4 )

 \ Redonas enhavon de cheno de post la unua apero de subcheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a4 u4 = nova aw sama cheno

 $de_post? DROP
;

: $de_post_lasta ( a1 u1 a2 u2 -- a5 u5 )

 \ Redonas enhavon de cheno de post la lasta apero de subcheno
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a3 u3 = cheno en kiu eble trovighas komence la subcheno
 \ a4 u4 = cheno sen la komenca subcheno
 \ a5 u5 = fina nova cheno

 2SWAP
 BEGIN
  2OVER ( a2 u2 a1 u1 a2 u2 )
  SEARCH ( a2 u2 a3 u3 f )
 WHILE
  \ subcheno trovita
  ( a2 u2 a3 u3 )
  2OVER $de_post ( a2 u2 a4 u4 )
 REPEAT
 2SWAP 2DROP
;

: $kiomaj_signoj ( c a1 u1 -- u2 )

 \ Kalkulas, kiom da fojoj estas signo en cheno.

 \ a1 u1 = cheno
 \ c = signo
 \ u2 = kiomo

 DUP
 IF
  ROT 0 SWAP 2SWAP ( u2 c a1 u1 )
  OVER + SWAP
  DO
   ( u2 c )
   DUP I C@ = NEGATE ROT + SWAP
  LOOP
  DROP
 ELSE
  \ malplena cheno
  2DROP DROP 0
 THEN
;

: $inter ( a1 u1 a2 u2 a3 u3 -- a4 u4 )

 \ Redonas enhavon de cheno ekde post subcheno ghis antaw alia subcheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = unua subcheno, ekde post kiu preni tekston
 \ a3 u3 = dua subcheno, ghis antaw kiu preni tekston
 \ a4 u4 = rezulto, ech se nula

 \ Malnova versio, kiu almenaw redonis la saman chenon:
 (
 2>R $de_post
 2R> $ghis_antaw? DROP
 )

 \ Nova versio por redoni nulan chenon se nesuksece:
 2>R $de_post?
 ABS * \ nuligi longon se nesukcese
 2R> $ghis_antaw?
 ABS * \ nuligi longon se nesukcese
;

: $inter? ( a1 u1 a2 u2 a3 u3 -- a4 u4 TRUE | FALSE )

 \ Redonas enhavon de cheno ekde post subcheno ghis antaw alia subcheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = unua subcheno, ekde post kiu preni tekston
 \ a3 u3 = dua subcheno, ghis antaw kiu preni tekston
 \ a4 u4 = chena rezulto, se sukcese

 $inter DUP
 IF TRUE ELSE 2DROP FALSE THEN
;

: $dividu_je? ( a1 u1 a2 u2 -- a4 u4 a1 u3 TRUE | a1 u1 FALSE )

 \ Dividas chenon che forigenda subcheno, kaj redonas ambajn partojn.
 \ a1 u1 = cheno dividenda
 \ a2 u2 = subcheno forigenda
 \ a1 a3 = dekstra parto
 \ a4 u4 = maldekstra parto

 2OVER 2OVER
 $ghis_antaw?
 IF
  2>R $de_post 2R> TRUE
 ELSE
  2DROP 2DROP FALSE
 THEN
;

: $en? ( a1 u1 a2 a2 -- f )

 \ Respondas, chu cheno estas en alia.
 \ a1 u1 = cheno en kiu serchi
 \ a2 u2 = cheno serchata
 \ f = chu jes?

 SEARCH >R 2DROP R>
;

: ($flanke?) ( a1 u1 a2 u2 a3 -- f )

 \ Verkita je 2002 08 21

 \ Redonas, chu subcheno estas en certa adreso de cheno

 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ f = sukcese?
 \ a3 = adreso en kiu estu la subcheno por sukceso

 >R
 SEARCH ( a3 u3 f )
 SWAP DROP
 SWAP R> = AND \ chu trovita kaj adreso estas sama ol a1
;

: $maldekstre? ( a1 u1 a2 u2 -- f )

 \ Modifita je 2002 08 21

 \ Redonas, chu subcheno estas la maldekstra parto de cheno
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ f = sukcese?

 3 PICK \ preni endan adreson de la subcheno
 ($flanke?)
;

: $dekstre? ( a1 u1 a2 u2 -- f )

 \ Verkita je 2002 08 21

 \ Redonas, chu subcheno estas la dekstra parto de cheno
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ f = sukcese?

 2 PICK OVER - 4 PICK + \ kalkuli endan adreson de la subcheno
 ($flanke?)
;

: $krom_maldekstra? ( a1 u1 a2 u2 -- a4 u4 TRUE | FALSE )

 \ Se subcheno estas la maldekstra parto de cheno,
 \ redonas la chenon krom la subcheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a4 u4 = rezulto

 DUP >R 2OVER 2>R ( R: u2 a1 u1 )
 $maldekstre?
 2R> ROT ( a1 u1 f ) ( R: u2 )
 IF
  R> ROT OVER + ( u3 u2 a4 )
  ROT ROT - TRUE ( a4 u4 TRUE )
 ELSE
  2DROP R> DROP FALSE
 THEN
;

: $krom_maldekstra ( a1 u1 a2 u2 -- a4 u4 )

 \ Se subcheno estas la maldekstra parto de cheno,
 \ redonas la chenon krom la subcheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a4 u4 = rezulto, nova aw sama cheno

 2OVER 2SWAP $krom_maldekstra?
 IF
  2SWAP 2DROP
 THEN
;

: $krom_dekstra ( a1 u1 a2 u2 -- a4 u4 )

 \ Verkita je 2002 08 21

 \ Se subcheno estas la dekstra parto de cheno,
 \ redonas la chenon krom la subcheno.
 \ a1 u1 = cheno
 \ a2 u2 = subcheno
 \ a4 u4 = rezulto, nova aw sama cheno

 2OVER 2>R \ konservi la chenon por poste
 DUP >R \ konservi longon de subcheno por poste
 $dekstre? \ kontroli, chu subcheno estas dekstre de la cheno
 R> * \ repreni longon subchenan k oblige per la flago, nuligi aw minusigi
 2R> ROT + \ repreni la unuan chenon kaj kalkuli la novan longon
;

: minuskligu ( a1 u1 -- a2 u2 )

 \ verkita je 2002 06 05

 \ Minuskligas literojn de teksto
 \ a1 u1 = originala teksto
 \ a2 u2 = rezulta teksto

 2DUP
 OVER + SWAP
 DO
  I C@ DUP \ preni du kopiojn de la signo
  [CHAR] A [CHAR] Z inter SWAP \ chu majuskla angla litero?
  [CHAR] À [CHAR] Ö inter OR \ aw chu majuskla neangla litero?
  IF
   \ necesas minuskligi
   I C@ 32 OR I C! \ repreni, minuskligi kaj remeti
  THEN
 LOOP
;

: >dosiernome ( a1 u1 -- a2 u2 )

 \ Modifita je 2002 08 21

 \ Shanghas tekston en tawgan dosiernomon
 \ a1 u1 = originala teksto
 \ a2 u2 = rezulta teksto

 minuskligu

 S" " S" _" $anstatawigu_chiujn \ spacoj

;

: ($+_dosiere) ( a1 u1 a2 u2 -- a u )

 \ Laste modifita je 2002 06 29

 \ Kunigas du tekstojn per "/", tekovojon kaj dosiernomon.
 \ a1 u1 = unua cheno, tekovojo
 \ a2 u2 = dua cheno, tekovojo aw dosiernomo
 \ a u = rezulto

 DUP 3 PICK + 0=
 IF

  \ ambaj chenoj nullongas
  2DROP \ do eblas lasi nur unu el ili

 ELSE

  \ almenaw unu cheno ne nullongas

  OVER C@ [CHAR] / = \ se la unua signo de la cheno estas "/"...
  IF
   S" /" $de_post \ ...forigi ghin por posta simpligo
  THEN

  2OVER + 1- C@ [CHAR] / <> \ chu la lasta signo de la unua cheno ne estas "/" ?
  >R \ apartigi la rezulton
  OVER C@ [CHAR] / <> \ chu la unua signo de la dua cheno ne estas "/" ?
  >R \ apartigi la rezulton
  2 PICK \ chu ne la unua cheno malplenas?
  2R> AND AND \ repreni la du antawajn rezultojn kaj kunigi la tri kondichojn
  IF
   \ mankas stangoj al ambaw, do endas intermeti unu
   S" /" 2SWAP $+ \ aldoni la stangon al la komenco de la dua cheno
  THEN

  $+

 THEN

 >dosiernome
;

: $+_dosiere ( a1 u1 a2 u2 -- a u )

 \ Verkita je 2002 06 29 por prekontroli la parametrojn

 \ Kunigas du tekstojn per "/", tekovojon kaj dosiernomon.
 \ Kontrolas pri tekstolongoj kaj lawe vokas ($+_dosiere)
 \ a1 u1 = unua cheno, tekovojo
 \ a2 u2 = dua cheno, tekovojo aw dosiernomo
 \ a u = rezulto

 DUP 0=
 IF
  \ dua cheno nullongas
  2DROP
 ELSE
  2 PICK 0=
  IF
   \ unua cheno nullongas
   2SWAP 2DROP
  ELSE
   \ neniu cheno nullongas
   ($+_dosiere)
  THEN
 THEN
;

: ($ghusta_pozicio) ( $a u1 -- $a u1' )

 \ Verkita je 2004 03 28

 \ Ghustigas celumitan pozicion al cheno.

 \ $a = cheno
 \ u1 = pozicio celumita
 \ u1' = pozicio celumita ghustigita ghis maksimume la lasta chensigno

 OVER $longo 1- MIN

;

: ($chenero) ( $a u2 u1 -- a u )

 \ Verkita je 2004 03 28

 \ Redonas cheneron el cheno, inter du pozicioj

 \ $a = cheno
 \ u2 = lasta pozicio
 \ u1 = unua pozicio
 \ a u = chenero

 2DUP - 1+ >R       \ (s $a u2 u1 ) (r u )
 SWAP DROP
 SWAP $'enhavo + R>      \ (s a u )

;

: $chenero ( $a u1 u2 -- a3 u3 )

 \ Verkita je 2004 03 28

 \ Redonas cheneron el cheno.

 \ $a = cheno
 \ u1 = unua pozicio
 \ u2 = longo de la chenero
 \ u1' = unua pozicio, ghustigita ghis maksimume la lasta pozicio de la cheno
 \ u2' = dua pozicio, ghustigita ghis maksimume la lasta pozicio de la cheno
 \ a3 u3 = chenero

 >R ($ghusta_pozicio)         \ (s $a u1' )   (r u2 )
 R> OVER >R + 1- ($ghusta_pozicio) R> \ (s $a u2' u1' )
 ($chenero)
;

: $chenero_inter ( $a u1 u2 -- a3 u3 )

 \ Verkita je 2004 03 28
 \ Modifita je 2004 09 11 por kontroli, chu la unua pozicio pli grandas ol la dua

 \ Redonas cheneron el cheno.

 \ $a = cheno
 \ u1 = unua pozicio
 \ u2 = dua pozicio
 \ u1' = unua pozicio, ghustigita ghis maksimume la lasta pozicio de la cheno
 \ u2' = dua pozicio, ghustigita ghis maksimume la lasta pozicio de la cheno
 \ a3 u3 = chenero


 2DUP >
 IF \ la unua pozicio estas pli granda ol la unua
  2DROP $'enhavo 0 \ redoni nulan cheneron
 ELSE
  >R ($ghusta_pozicio)        \ (s $a u1' )   (r u2 )
  R> SWAP >R ($ghusta_pozicio) R>    \ (s $a u2' u1' )
  ($chenero)
 ENDIF
;

: $chenero_maldekstra ( $a u -- a3 u3 )

 \ Verkita je 2004 09 11

 \ Redonas cheneron el la indikitaj signoj maldekstraj el cheno

 \ $a = cheno
 \ u = signoj
 \ a3 u3 = chenero

 SWAP $'enhavo SWAP

;

: $chenero_ghis_fino ( $a u -- a3 u3 )

 \ Verkita je 2004 09 11

 \ Redonas cheneron el cheno, de la indikita unua pozicio ghis la fino

 \ $a = cheno
 \ u = unua pozicio
 \ a3 u3 = chenero

 OVER $longo 1- $chenero_inter
;

\ ***********************************************************************
\ Printi kaj legi dosierojn
\ ***********************************************************************

VARIABLE >dosiero \ por identigilo de la elira dosiero
VARIABLE <dosiero \ por identigilo de la enira dosiero
256 $variablo >dosiero$ \ por kompleta nomo, kun vojo, de la elira dosiero

: >teksto ( a u -- )

 \ Printas tekston en nunan eldosieron.

 \ a u = teksto skribenda

 >dosiero @ WRITE-FILE
 ABORT" Eraro dum skribado de teksto en dosieron."
;

: "> ( -- )

 \ Printas citilojn en eldosieron

 citiloj >teksto
;

: >"teksto" ( a u -- )

 \ Printas tekston inter citiloj en nunan eldosieron.

 \ a u = teksto skribenda

 "> >teksto ">
;

: >linio ( a u -- )

 \ Printas tekston en dosieron kaj finas per linifino.
 \ a u = linio skribenda

 >dosiero @ WRITE-LINE
 ABORT" Eraro dum skribado de linio en dosieron."
;

: $<linio ( $a -- f )

 \ Legas linion el dosiero kaj konservas ghin en teksta variablo.
 \ $a = adreso de teksta variablo en kiun konservi la linion
 \ f = flago, nula se ne eblis legi linion

 DUP >R
 $@+ <dosiero @ READ-LINE
 ABORT" Eraro dum legado de linio."
 SWAP R> $'longo !
;

\ ***********************************************************************
\ Gheneralaj variabloj kaj konstantoj
\ ***********************************************************************

1024 $variablo linio$ \ ghenerala por legidosierojn polinie

255 $variablo dosierujo$ \ kie krei la dosieron
S" ./" dosierujo$ $!

\ ***********************************************************************
\ Pri malfermo kaj fermo de dosieroj
\ ***********************************************************************

: dosiercelumilo ( fid -- ud )

 \ Laste modifita je 2002 03 18

 \ Redonas nunan celumilon por la koncerna dosiero.
 \ fid = dosieridentigilo
 \ ud = nuna pozicio

 FILE-POSITION
 ABORT" Eraro dum preno de dosiercelumilo."
;

: celumu_dosieron ( ud fid -- )

 \ Laste modifita je 2002 03 18

 \ Celumas dosieron
 \ ud = nova pozicio
 \ fid = dosieridentigilo

 REPOSITION-FILE
 ABORT" Eraro dum preno de dosiercelumilo."
;

: aldonu_tekojn ( a u fam -- )

 \ Aldonas nunajn tekojn al dosiernomo por konstrui kompletan dosiervojon.
 \ Konservas la rezulton (sen dosierujo) por posta uzo.
 \ a u = dosiernomo

 >R
 2DUP >dosiero$ $! \ por postaj kalkuloj en vortoj retrovojo kaj gvidilo
 dosierujo$ $@ 2SWAP $+_dosiere \ aldoni dosierujon
 R>
;

: malfermu ( a u fam -- fid )

 \ Laste modifita je 2002 03 18

 \ Malfermas dosieron kaj redonas ghian identigilon.
 \ a u = dosiernomo
 \ fam = maniero malfermi la dosieron

 DUP W/O = \ chu eldosiero?
 IF
  aldonu_tekojn
 THEN
 OPEN-FILE
 ABORT" Eraro dum malfermo de dosiero."
;

: kreu_dosieron ( a u fam -- fid )

 \ Laste modifita je 2002 03 18

 \ Kreas kaj malfermas dosieron kaj redonas ghian identigilon.
 \ a u = dosiernomo

 DUP W/O = \ chu eldosiero?
 IF
  aldonu_tekojn
 THEN
 CREATE-FILE
 ABORT" Eraro dum kreo de dosiero."
;

: fermu ( fid -- )

 \ Laste modifita je 2002 03 18

 \ Fermas dosieron.

 CLOSE-FILE
 ABORT" Eraro dum fermo de dosiero."
;

\ ***********************************************************************
\ Chefbuklo
\ ***********************************************************************

: kampofino ( -- )

 \ Metas signon por dividi kampojn de eksportata rikordo.

 ( tabulatoro ) S" ," >teksto
;

: (>kampo) ( a u -- )

 \ Printas eldosiere kaj ekrane kampon el eksportata rikordo.
 \ a u = teksto de la kampo

\ 2DUP 
 citiloj S" '" $anstatawigu_chiujn >"teksto" 
\ ." <" TYPE ." >" CR 
;

: >kampo ( a u -- )

 \ Printas eldosiere kaj ekrane kampon el eksportata rikordo
 \ kaj markas kampofinon
 \ a u = teksto de la kampo

 (>kampo) kampofino
;

: >fina_kampo ( a u -- )

 \ Printas eldosiere kaj ekrane finan kampon el eksportata rikordo
 \ a u = teksto de la kampo

 (>kampo) S" " >linio
\ ." --------" CR
;

: >linio$

 \ Verkita je 2004 04 07

 \ legas linion de endosiero en la variablon $linio-n

 linio$ $<linio
;

: montru ( a u -- a u )

 \ Verkita je 2004 09 11

 \ Montras chenon kaj konservas ghin

 2DUP TYPE ." "
;

\ variabloj por konservi la maksimuman longon de chiu kampo
\ kreitaj je 2004 09 12

variable valsi-longo
variable klesi-longo
variable rafsi-longo
variable selma'o-longo
variable xelfanva-longo
variable velciksi-longo
variable selckini-longo

: longojn_nuligu ( -- )

 \ Kreita je 2004 09 12

 \ Nuligas la variablojn kiuj konservos la maksimumajn longojn de la kampoj

 0 valsi-longo !
 0 klesi-longo !
 0 rafsi-longo !
 0 selma'o-longo !
 0 xelfanva-longo !
 0 velciksi-longo !
 0 selckini-longo !
;

: longojn_montru ( -- )

 \ Kreita je 2004 09 12

 \ Montras la maksimumajn longojn de la kampoj

 CR ." Maksimumaj longoj de chiu kampo, en bajtoj:"

 CR ." valsi  " valsi-longo ?
 CR ." klesi  " klesi-longo ?
 CR ." rafsi  " rafsi-longo ?
 CR ." selma'o " selma'o-longo ?
 CR ." xelfanva " xelfanva-longo ?
 CR ." velciksi " velciksi-longo ?
 CR ." selckini " selckini-longo ?
 CR CR
;

: maksimuma! ( a u a2 -- a u )

 \ Kreita je 2004 09 12

 \ Aktualigas variablon per la maksimumo el inter ghia nuna enhavo kaj la longo de cheno.

 \ a u = cheno
 \ variablo

 DUP >R @ OVER MAX R> !
;

: gismu_valsi ( $linio -- a u )

 \ Elmetita el gismu-dosiero kaj modifita je 2004 09 11

 \ Elprenas el la enstaka teksta variablo,
 \ enhavanta linion de la gismu-dosiero, la kampon valsi (=vorto)

 1 5 $chenero_inter -TRAILING
;

: gismu_rafsi ( $linio -- a u )

 \ Elmetita el gismu-dosiero kaj modifita je 2004 09 11

 \ Elprenas el la enstaka teksta variablo,
 \ enhavanta linion de la gismu-dosiero, la kampon rafsi

 7 18 $chenero_inter -TRAILING
;

: gismu_xelfanva ( $linio -- a u )

 \ Elmetita el gismu-dosiero kaj modifita je 2004 09 11

 \ Elprenas el la enstaka teksta variablo,
 \ enhavanta linion de la gismu-dosiero, la kampon xelfanva (=traduko)

 DUP >R
 20 39 $chenero_inter $sen_flankaj_spacoj
 R>
 41 60 $chenero_inter $sen_flankaj_spacoj
 DUP
 IF \ la lasta cheno ne nulas
  2>R S" , " $+ 2R> \ kunigi al la unua mezan komon
 THEN
 $+
;

: gismu_velciksi ( $linio -- a u )

 \ Elmetita el gismu-dosiero kaj modifita je 2004 09 11

 \ Elprenas el la enstaka teksta variablo,
 \ enhavanta linion de la gismu-dosiero, la kampon velciksi (=ekspliko)

 DUP >R
 62 157 $chenero_inter $sen_flankaj_spacoj S" " $+
 R>
 169 $chenero_ghis_fino
 S" (cf." $ghis_antaw $sen_flankaj_spacoj $+ -TRAILING
;

: gismu_selckini ( $linio -- a u )

 \ Elmetita el gismu-dosiero kaj modifita je 2004 09 11

 \ Elprenas el la enstaka teksta variablo,
 \ enhavanta linion de la gismu-dosiero, la kampon selckini (=rilataj)

 169 $chenero_ghis_fino
 DUP IF \ enda kontrolo, char iuj "valsi"-oj ne havas "selckini"-n
  S" (cf." $de_post 1- \ funkcias char la lasta signo chiam estas la ferma krampo
  \ pli bonus uzi $ghis_antaw_lasta , sed ghi estas ankore neverkita
 ENDIF
 $sen_flankaj_spacoj
;

: gismu-dosiero ( -- )

 \ Ekverkita je 2004 03 19, finita je 2004 04 07
 \ Reformita je 2004 09 11
 \ Modifita je 2004 09 12 por kalkulo de maksmimumaj longoj

 \ Legas polinie la endosieron gismu.txt 
 \ kaj aldonas ghian enhavon en la eldosieron.

 S" gismu.txt" R/O malfermu <dosiero !

 >linio$ \ preterlegi la titolan linion
 BEGIN
  >linio$
 WHILE
  linio$ gismu_valsi montru valsi-longo maksimuma! >kampo
  S" gismu" klesi-longo maksimuma! >kampo
  linio$ gismu_rafsi rafsi-longo maksimuma! >kampo
  S" " >kampo \ selma'o
  linio$ gismu_xelfanva xelfanva-longo maksimuma! >kampo
  linio$ gismu_velciksi velciksi-longo maksimuma! >kampo
  linio$ gismu_selckini selckini-longo maksimuma! >fina_kampo
 REPEAT
 <dosiero @ fermu
;

: cmavo_valsi ( $linio -- a u )

 \ Elmetita el gismu-dosiero kaj modifita je 2004 09 11

 \ Elprenas el la enstaka teksta variablo,
 \ enhavanta linion de la gismu-dosiero, la kampon valsi (=vorto)

 0 9 $chenero_inter $sen_flankaj_spacoj
;

: cmavo_selma'o ( $linio -- a u )

 \ Elmetita el gismu-dosiero kaj modifita je 2004 09 11

 \ Elprenas el la enstaka teksta variablo,
 \ enhavanta linion de la gismu-dosiero, la kampon selma'o

 11 18 $chenero_inter -TRAILING
;

: cmavo_xelfanva ( $linio -- a u )

 \ Elmetita el gismu-dosiero kaj modifita je 2004 09 11

 \ Elprenas el la enstaka teksta variablo,
 \ enhavanta linion de la gismu-dosiero, la kampon xelfanva (=traduko)

 20 60 $chenero_inter -TRAILING
;

: cmavo_velciksi ( $linio -- a u )

 \ Elmetita el gismu-dosiero kaj modifita je 2004 09 11

 \ Elprenas el la enstaka teksta variablo,
 \ enhavanta linion de la gismu-dosiero, la kampon velciksi (=ekspliko)

 62 166 $chenero_inter -TRAILING
;

: cmavo_selckini ( $linio -- a u )

 \ Elmetita el gismu-dosiero kaj modifita je 2004 09 11

 \ Elprenas el la enstaka teksta variablo,
 \ enhavanta linion de la gismu-dosiero, la kampon selckini (=rilataj)

 168 $chenero_ghis_fino
 S" (cf." $de_post S" )" $ghis_antaw $sen_flankaj_spacoj
;

: cmavo-dosiero ( -- )

 \ Ekverkita je 2004 04 07
 \ Reformita je 2004 09 11
 \ Modifita je 2004 09 12 por kalkulo de maksmimumaj longoj

 \ Legas polinie la endosieron cmavo.txt 
 \ kaj aldonas ghian enhavon en la eldosieron.

 S" cmavo.txt" R/O malfermu <dosiero !

 >linio$ \ preterlegi la titolan linion
 BEGIN
  >linio$
 WHILE
  linio$ cmavo_valsi montru valsi-longo maksimuma! >kampo
  S" cmavo" klesi-longo maksimuma! >kampo
  S" " >kampo \ "rafsi"
  linio$ cmavo_selma'o selma'o-longo maksimuma! >kampo
  linio$ cmavo_xelfanva xelfanva-longo maksimuma! >kampo
  linio$ cmavo_velciksi velciksi-longo maksimuma! >kampo
  linio$ cmavo_selckini selckini-longo maksimuma! >fina_kampo
 REPEAT
 <dosiero @ fermu

;

: kamponomoj ( -- )

 \ Verkita je 2004 09 11

 \ Kreas linion kun kamponomoj en la eldosieron.

 S" _valsi" >kampo
 S" _klesi" >kampo
 S" _rafsi" >kampo
 S" _selma'o" >kampo
 S" _xelfanva" >kampo
 S" _velciksi" >kampo
 S" _selckini" >fina_kampo
;

: ek ( -- )

 S" ./" dosierujo$ $!
 S" lojbo_valsi.csv" W/O malfermu >dosiero ! \ eldosiero
 kamponomoj
 longojn_nuligu
 CR CR
 gismu-dosiero
 cmavo-dosiero
 CR CR
 longojn_montru
 >dosiero @ fermu \ eldosiero
;\ ***********************************************************************
\ Pri GPL
\ ***********************************************************************

: gpl ( -- )

 \ verkita je 2002 04 14

 S" Español:  Licencia General Pública GNU" CR TYPE
 S"      http://www.garaitia.com/new/gpl-spanish.php" CR TYPE
 S" Esperanto: GNUa Ghenerala Publika Permesilo" CR TYPE
 S"      http://www.esperanto.mv.ru/Cetero/gpl.htm" CR TYPE
 S" English:  GNU General Public Licence" CR TYPE
 S"      http://www.gnu.org/licences/gpl.html" CR TYPE
;

: programa-libre ( -- )
 gpl
;

: libera-programo ( -- )
 gpl
;

: free-software ( -- )
 gpl
;


\ ***********************************************************************
\ Prezento
\ ***********************************************************************

\ verkita je 2004 03

 CR
 .( lojban) CR
 .( Programo por konstrui tekstan datumaron ) CR
 .( el diversaj lojhbanaj vortolistoj. ) CR
 S" (c) 2004 Marcos Cruz" TYPE CR
 .( Este programa es un programa libre.) CR
 .( Escribe 'programa-libre' para detalles en español.) CR
 .( Chi programo estas libera programo.) CR
 .( Tajpu 'libera-programo' por detaloj en Esperanto.) CR
 .( This program is free software.) CR
 .( Type 'free-software' for details in English.) CR
 CR
 .S CR
 CR

Deŝutoj