alien-b-u

Descripción del contenido de la página

Programa herramienta escrito en Beta BASIC para crear los GDU del juego Alien-B.

Etiquetas:

Este programa herramienta, escrito en Beta BASIC, crea los GDU del juego Alien-B, para ahorrar memoria en el programa principal.

Pantallazo

Final

Código fuente

 10 REM alien-b-u
 20 REM This tool program creates the UDG used by the program Alien-B.

 30 REM Copyright (C) 2010 Marcos Cruz (programandala.net)

 40 REM Licencia/Permesilo/License
   programandala.net/license

 50 
   REM ###################### Change log

 60 REM 2011-01-31 First version, extracted from the main program.
 70 REM 2011-02-03 Added oAcuteU.
 80 REM 2011-02-04 Changed the value of ammoChar.
 90 REM 2011-02-05 Rewritten for simplicity. It will be easier to create several UDG sets.
 100 
   REM ###################### Main

 110 CLS #
   PRINT INVERSE 1;"alien-b-u"''
 120 aAcuteL 144
   oAcuteU 145
   ammoSymbol 146
   iExcl 147
   SAVE OVER d*"udg"CODE USR "a",3*8
 130 PRINT '"Done!"
   STOP

 140 DEF PROC udg DATA
    LOCAL b,c,c$,n
    READ c
    PRINT "UDG "; USING "###";c,
    LET c$=CHR$ c
    FOR n=0 TO 7
     READ b
     POKE USR c$+n,b
    NEXT n
    KEYWORDS 0
    PRINT CHR$ c
    KEYWORDS 1
   END PROC
 150 
   REM ###################### UDG patterns

 160 DEF PROC aAcuteL udgCode
    udg udgCode,
    BIN 00001000,
    BIN 00010000,
    BIN 00111000,
    BIN 00000100,
    BIN 00111100,
    BIN 01000100,
    BIN 00111100,
    BIN 00000000
   END PROC
 170 DEF PROC oAcuteU udgCode
    udg udgCode,
    BIN 00001000,
    BIN 00010000,
    BIN 11111110,
    BIN 10000010,
    BIN 10000010,
    BIN 10000010,
    BIN 11111110,
    BIN 00000000
   END PROC
 180 DEF PROC ammoSymbol udgCode
    udg udgCode,
    BIN 00111000,
    BIN 11111100,
    BIN 11110100,
    BIN 11110100,
    BIN 11110100,
    BIN 11110100,
    BIN 11111100,
    BIN 00000000
   END PROC
 190 DEF PROC iExcl udgCode
    udg udgCode,
    BIN 00000000,
    BIN 00001000,
    BIN 00000000,
    BIN 00001000,
    BIN 00001000,
    BIN 00001000,
    BIN 00001000,
    BIN 00000000
   END PROC
 200 DEF PROC uBreveU udgCode
    udg uBreveU,
    BIN 00100100,
    BIN 00011000,
    BIN 01000010,
    BIN 01000010,
    BIN 01000010,
    BIN 01000010,
    BIN 00111100,
    BIN 00000000
   END PROC
 210 
   REM ###################### Meta

 220 DEF PROC s
 230  ERASE d*"alien-b-u~"
 240  ERASE d*"alien-b-u" TO "alien-b-u~"
 250  CLEAR
    SAVE d*"alien-b-u"
    STOP
 260 END PROC
 270 
   REM ######################
   Deprecated code

 280 REM first version
   DEF PROC udg DATA
    LOCAL b,c$,n
    READ c$
    FOR n=0 TO 7
     READ b
     POKE USR c$+n,b
    NEXT n
   END PROC
 290 REM second version
   LET nextUdg=144
   DEF PROC udg udgCode,b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7
    LOCAL a,c$
    LET udgCode=nextUdg,nextUdg=nextUdg+1,c$=CHR$ udgCode,a=USR c$
    POKE a,b0
    POKE a+1,b1
    POKE a+2,b2
    POKE a+3,b3
    POKE a+4,b4
    POKE a+5,b5
    POKE a+6,b6
    POKE a+7,b7
   END PROC
 300 DEF PROC makeUdg
    LOCAL udg,address,i,scan,firstUdg,maxAddress
    LET firstUdg=144,maxAddress=0
    RESTORE 160
    DO
     READ udg
    EXIT IF NOT udg
     LET address=USR "a"+(udg-firstUdg)*8
 310   IF address>maxAddress THEN LET maxAddress=address
 320   FOR i=0 TO 7
      READ scan
      POKE address+i,scan
     NEXT i
    LOOP
    SAVE d*"udg"CODE USR "a",maxAddress+8-USR "a"
   END PROC


Descargas

Este programa está en el disco de Alien-B.

Páginas relacionadas

Alien-B
Juego de invasores escrito en Beta BASIC para ZX Spectrum 128.
alien-b-m
Programa herramienta escrito en Beta BASIC para crear los datos de los mensajes del juego Alien-B.
alien-b-r
Programa herramienta escrito en Beta BASIC para crear la tabla de mejores puntuaciones del juego Alien-B.
alien-b-s
Programa herramienta escrito en Beta BASIC para crear las cadenas gráficas del juego Alien-B.
alien-b-t
Programa herramienta escrito en Beta BASIC para crear gráficos necesarios para el juego Alien-B.