Transfonter

Priskribo de la ĉi-paĝa enhavo

Ilprogramo verkita en SBASIC, kreanta QL-tiparon laŭ la norma signaro ISO 8859-1.

Etikedoj:

Transfonter kreas por la komputilo QL tiparon kun signaro ISO 8859-1. Mi ĝin verkis trikiale:

Unue, la QL-signaro ne estas norma. Krome ĝi ne havas kvar literojn en la kastilia lingvo necesajn (Á, Í, Ó, Ú), kio siatempe estis granda ĝeno por mi dum verkado programojn.

Due, aŭguste 2010e mi komencis plurajn projektojn en S*BASIC por SMSQ/E. Por pli komforte labori, ekde la unua momento mi la programojn tajpis en la gastiga sistemo de la QL-emulilo QPC2, miakaze nome Debian kaj la tekstredaktilo Vim. Sed por ke la proceso estu tute nekromlaboriga, mi bezonis norman signaron por QL.

Trie: mi interrete ne trovis QL-tiparon de norma kaj moderna signaro. Ŝajne neniu ĝin kreis, aŭ almene neniu ĝin publikigis.

Mi elektis la signaron ISO 8859-1 ĉar ĝi facile uzeblas per Vim kaj ĝi tre disvastiĝintas. Aliaj ebloj estis ISO 8859-15 kaj Windows -1252. Estus facile modifi Transfonter por krei anke tiusignarajn tiparojn.

Mia tielo estis preni el pluraj QL-tiparoj la signojn kiuj apartenas al ISO 8859-1, kaj desegni nur la mankantajn. Mi uzis la du QL-normajn tiparojn kaj unu tiparon kreitan de Dilwyn Jones laŭ la signaro CP437.

Tri el la tridek kvin signojn kiujn mi devis desegni estis aparte malfacile enmeteblaj en la matricon de 5x9 punktoj. la litero «Â» (majuskla «A» kun cirkumflekso), kiu sensolve devis esti pli malalta ol la aliaj; la signo de registrita marko, kiu fine apene rekoneblas; kaj la frakcio «3/4», kiun ioma imagemo helpas rekoni.

La sekva fazo pri ĉi QL-normigo estas krei novan klavar-tabelon por atingi la signojn en iliaj novaj kodoj. Por tio mi verkas la programon Transkeyer.

Ekranfotoj

Post la fino, la programo montras la novan tiparon:

Rezulto

Aspekto de la nova QL-tiparo laŭ signaro ISO 8859-1, pligrandigita:

Tiparo laŭ ISO 8859-1

Fontkodo

La jena program-printaĵo estas la originala versio sen lini-numeroj. Ĉe la deŝutejo disponeblas anke la versio kun lini-numeroj.

rem Transfonter

rem This program creates a Sinclair QL ISO 8859-1 font.
rem It is written in SBASIC.
rem It has been tested with the QPC2 QL emulator
rem running on Debian GNU/Linux with Wine.

rem Copyright (C) 2010 Marcos Cruz (http://programandala.net)
rem License: http://programandala.net/license

rem ---------------- Changelog

rem 2010-08-21 
rem * First draft.
rem 2010-08-22 
rem * First working version.
rem 2010-08-23 
rem * New system: patterns are taken from several input fonts.
rem 2010-08-24 
rem * All missing characters are defined.
rem 2010-08-26 
rem * Some character names are fixed.
rem * Bug fixed: now the pattern for undefined characters is a constant, not peeked from one of the input fonts (what worked only with the old system, with only one input font).
rem * Bug fixed: now input_font_address is set to zero after releasing its space; this makes it possible to run the program more than once, otherwise an error was reported.

rem ---------------- Global

let char_bytes = 9 : rem Bytes per char pattern.
dim pattern$(char_bytes-1,8) : rem Temporary store for patterns, in strings of 8-bit binary values.
let undefined_pattern$ = "T(T(T(T(T" : rem Checkered pattern used for undefined chars.
let input_fonts_dir$ = "win1_prg_font_editor_" : rem Path of all input fonts.

rem ---------------- Main

create_iso_8859_1_font "dos1_fonts_iso_8859-1_font"
stop

rem ---------------- Font manipulation

defproc open_input_font(input_font$)

 if input_font_address : close_input_font
 let input_font_length = flen(\input_fonts_dir$&input_font$)
 let input_font_address = alchp(input_font_length)
 lbytes input_fonts_dir$&input_font$,input_font_address
 let input_first_char = first_char_in_font(input_font_address)
 let input_chars = chars_in_font(input_font_address)
 let input_last_char = input_first_char+input_chars-1

enddef

defproc open_output_font

 let output_first_char = 32
 let output_last_char = 255
 let output_chars = output_last_char-output_first_char+1
 let output_font_length = 2+char_bytes+output_chars*char_bytes
 let output_font_address = alchp(output_font_length)
 create_output_font_header

enddef

defproc create_output_font_header

 poke output_font_address,output_first_char-1
 poke output_font_address+1,output_chars
 poke$ output_font_address+2,undefined_pattern$

enddef

defproc close_input_font

 rechp input_font_address
 let input_font_address = 0

enddef

defproc save_output_font(output_font$)

 sbytes_o output_font$,output_font_address,output_font_length
 rechp output_font_address

enddef

rem ---------------- Char manipulation

defproc undefined_chars(first_char,last_char)

 rem Copy into the specified range of chars of the output font
 rem the undefined pattern.

 local char

 for char = first_char to last_char
  poke$ output_char_address(char),undefined_pattern$
 endfor char

enddef

defproc copy_chars(first_char,last_char)

 rem Copy a range of chars from the input font into the same position of the output font.

 local char

 for char = first_char to last_char
  copy_char char,char
 endfor char

enddef

defproc copy_char(input_char,output_char)

 rem Copy one char from the input font into the output font.

 poke$ output_char_address(output_char),peek$(input_char_address(input_char),char_bytes)

enddef 

defproc pattern_to_char(char)

 local char_base_address
 local row

 let char_base_address = output_char_address(char)

 for row=0 to char_bytes-1
  poke char_base_address+row,bin(pattern$(row))
 endfor row

enddef

deffn input_char_address(char)

 rem Return the address of a char of the input font.

 return char_address(input_font_address,char)

enddef

deffn output_char_address(char)

 rem Return the address of a char of the output font.

 return char_address(output_font_address,char)

enddef

rem ---------------- Font information

deffn char_address(font_address,char)

 rem Return the address of a char in a font.

 return font_address + 2 + char_bytes + char_bytes*(char-first_char_in_font(font_address))

enddef

deffn first_char_in_font(font_address)

 rem Return the code of the first char in a font.

 return peek(font_address)+1

enddef

deffn chars_in_font(font_address)

 rem Return the number of chars in a font.

 return peek(font_address+1)

enddef

rem ---------------- Font translation

defproc create_iso_8859_1_font(output_font$)

 rem Create an ISO 8859-1 font 
 rem by getting character patterns from other fonts.
 rem The fonts used are bundled with Font Editor, by Dilwyn Jones
 rem (http://www.dilwyn.me.uk/fonts/).
 rem References on the Internet:
 rem http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1
 rem http://ciberia.ya.com/rulo_sinclairql/charset.html

 open_output_font

 open_input_font "qlfont1_font" : rem QL font 1 (chars 32-127)

 copy_chars 32,126 : rem ASCII
 undefined_chars 127,255 : rem the rest is undefined by default
 copy_char 32,160 : rem no-break space (NBSP)
 copy_char 45,173 : rem soft hyphen (SHY)
 copy_char 96,163 : rem pound sign
 copy_char 127,169 : rem copyright sign

 open_input_font "qlfont2_font" : rem QL font 2 (chars 128-191)

 copy_char 128,228 : rem a with diaeresis
 copy_char 129,227 : rem a tilde
 copy_char 130,229 : rem a with ring
 copy_char 131,233 : rem e with acute
 copy_char 132,246 : rem o with diaeresis
 copy_char 133,245 : rem o tilde
 copy_char 134,248 : rem o with stroke
 copy_char 135,252 : rem u with diaeresis
 copy_char 136,231 : rem c with cedilla
 copy_char 137,241 : rem n tilde
 copy_char 138,230 : rem ae
 rem char 139 (oe) doesn't exist in ISO 8859-1
 copy_char 140,225 : rem a with acute
 copy_char 141,224 : rem a with grave
 copy_char 142,226 : rem a with circumflex
 copy_char 143,235 : rem e with diaeresis
 copy_char 144,232 : rem e with grave
 copy_char 145,234 : rem e with circumflex
 copy_char 146,239 : rem i with diaeresis
 copy_char 147,237 : rem i with acute
 copy_char 148,236 : rem i with grave
 copy_char 149,238 : rem i with circumflex
 copy_char 150,243 : rem o with acute
 copy_char 151,242 : rem o with grave
 copy_char 152,244 : rem o with circumflex
 copy_char 153,250 : rem u with acute
 copy_char 154,249 : rem u with grave
 copy_char 155,251 : rem u with circumflex
 copy_char 156,223 : rem sharp s
 copy_char 157,162 : rem cent sign
 copy_char 158,165 : rem yen sign
 copy_char 159,96 : rem grave accent
 copy_char 160,196 : rem A with diaeresis
 copy_char 161,195 : rem A tilde
 copy_char 162,197 : rem A with ring
 copy_char 163,201 : rem E with acute
 copy_char 164,214 : rem O with diaeresis
 copy_char 165,213 : rem O tilde
 copy_char 166,216 : rem O with stroke
 copy_char 167,220 : rem U with diaeresis
 copy_char 168,199 : rem C with cedilla
 copy_char 169,209 : rem N tilde
 copy_char 170,198 : rem AE
 rem char 171 (OE) doesn't exist in ISO 8859-1
 rem chars 172-175 (greek letters) don't exist in ISO 8859-1
 copy_char 176,181 : rem micro sign
 rem chars 177-178 (greek letters) don't exist in ISO 8859-1
 copy_char 179,161 : rem inverted exclamation mark
 copy_char 180,191 : rem inverted question mark
 rem char 181 doesn't exist in ISO 8859-1
 copy_char 182,167 : rem section sign
 copy_char 183,164 : rem currency sign
 copy_char 184,171 : rem left-pointing double angle quotation mark
 copy_char 185,187 : rem right-pointing double angle quotation mark
 copy_char 186,176 : rem degree sign
 copy_char 187,247 : rem division sign
 rem chars 188-191 (arrows) don't exist in ISO 8859-1

 open_input_font "pc8_combined_font" : rem Code Page 437 font, by Dilwyn Jones

 copy_char 152,255 : rem y with diaeresis
 copy_char 166,170 : rem feminine ordinal indicator
 copy_char 167,186 : rem masculine ordinal indicator
 copy_char 169,172 : rem not sign
 copy_char 171,189 : rem 1/2
 copy_char 172,188 : rem 1/4
 copy_char 241,177 : rem plus-minus sign
 rem copy_char 248,176 : rem degree sign (already in QL font, character 186)
 rem copy_char 250,183 : rem middle dot (it doesn't look fine; it will be redefined)
 copy_char 253,178 : rem superscript 2

 rem Missing chars have to be defined

 rem 166, broken vertical bar
 let pattern$(0)="00010000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="00010000"
 let pattern$(3)="00000000"
 let pattern$(4)="00010000"
 let pattern$(5)="00010000"
 let pattern$(6)="00010000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 166
 rem 168, diaeresis
 let pattern$(0)="01000100"
 let pattern$(1)="00000000"
 let pattern$(2)="00000000"
 let pattern$(3)="00000000"
 let pattern$(4)="00000000"
 let pattern$(5)="00000000"
 let pattern$(6)="00000000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 168
 rem 174, registered sign
 let pattern$(0)="00111000"
 let pattern$(1)="01000100"
 let pattern$(2)="01110100"
 let pattern$(3)="01001100"
 let pattern$(4)="01110100"
 let pattern$(5)="01001100"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 174
 rem 175, macron 
 let pattern$(0)="01111100"
 let pattern$(1)="00000000"
 let pattern$(2)="00000000"
 let pattern$(3)="00000000"
 let pattern$(4)="00000000"
 let pattern$(5)="00000000"
 let pattern$(6)="00000000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 175
 rem 179, superscript 3
 rem first version
 let pattern$(0)="01100000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="01100000"
 let pattern$(3)="00010000"
 let pattern$(4)="01100000"
 let pattern$(5)="00000000"
 let pattern$(6)="00000000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 rem second version
 let pattern$(0)="01110000"
 let pattern$(1)="00110000"
 let pattern$(2)="00010000"
 let pattern$(3)="01110000"
 let pattern$(4)="00000000"
 let pattern$(5)="00000000"
 let pattern$(6)="00000000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 179
 rem 180, acute accent
 let pattern$(0)="00001000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="00000000"
 let pattern$(3)="00000000"
 let pattern$(4)="00000000"
 let pattern$(5)="00000000"
 let pattern$(6)="00000000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 180
 rem 182, paragraph sign / pilcrow sign
 let pattern$(0)="00111100"
 let pattern$(1)="01110100"
 let pattern$(2)="01110100"
 let pattern$(3)="00110100"
 let pattern$(4)="00010100"
 let pattern$(5)="00010100"
 let pattern$(6)="00010100"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 182
 rem 183, middle dot
 let pattern$(0)="00000000"
 let pattern$(1)="00000000"
 let pattern$(2)="00000000"
 let pattern$(3)="00011000"
 let pattern$(4)="00011000"
 let pattern$(5)="00000000"
 let pattern$(6)="00000000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 183
 rem 184, cedilla
 let pattern$(0)="00000000"
 let pattern$(1)="00000000"
 let pattern$(2)="00000000"
 let pattern$(3)="00000000"
 let pattern$(4)="00000000"
 let pattern$(5)="00000000"
 let pattern$(6)="00000000"
 let pattern$(7)="00010000"
 let pattern$(8)="00100000"
 pattern_to_char 184
 rem 185, superscript 1
 rem first version
 let pattern$(0)="00110000"
 let pattern$(1)="01010000"
 let pattern$(2)="00010000"
 let pattern$(3)="00010000"
 let pattern$(4)="00010000"
 let pattern$(5)="00000000"
 let pattern$(6)="00000000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 rem second version
 let pattern$(0)="00100000"
 let pattern$(1)="01100000"
 let pattern$(2)="00100000"
 let pattern$(3)="01110000"
 let pattern$(4)="00000000"
 let pattern$(5)="00000000"
 let pattern$(6)="00000000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 185
 rem 190, 3/4
 rem first version
 let pattern$(0)="01110000"
 let pattern$(1)="00110000"
 let pattern$(2)="00010000"
 let pattern$(3)="01111000"
 let pattern$(4)="00010000"
 let pattern$(5)="00101000"
 let pattern$(6)="01011000"
 let pattern$(7)="00111100"
 let pattern$(8)="00001000"
 rem second version
 let pattern$(0)="01110000"
 let pattern$(1)="00110000"
 let pattern$(2)="00011000"
 let pattern$(3)="01110000"
 let pattern$(4)="00101000"
 let pattern$(5)="01011000"
 let pattern$(6)="00111100"
 let pattern$(7)="00001000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 190
 rem 192, A with grave
 let pattern$(0)="00100000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="00101000"
 let pattern$(3)="01000100"
 let pattern$(4)="01111100"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="01000100"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 192
 rem 193, A with acute
 let pattern$(0)="00001000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="00101000"
 let pattern$(3)="01000100"
 let pattern$(4)="01111100"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="01000100"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 193
 rem 194, A with circumflex
 let pattern$(0)="00010000"
 let pattern$(1)="00101000"
 let pattern$(2)="00000000"
 let pattern$(3)="00111000"
 let pattern$(4)="01000100"
 let pattern$(5)="01111100"
 let pattern$(6)="01000100"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 194
 rem 200, E with grave
 let pattern$(0)="00100000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="01111100"
 let pattern$(3)="01000000"
 let pattern$(4)="01111100"
 let pattern$(5)="01000000"
 let pattern$(6)="01111100"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 200
 rem 202, E with circumflex
 let pattern$(0)="00010000"
 let pattern$(1)="00101000"
 let pattern$(2)="01111100"
 let pattern$(3)="01000000"
 let pattern$(4)="01111100"
 let pattern$(5)="01000000"
 let pattern$(6)="01111100"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 202
 rem 203, E with diaeresis
 let pattern$(0)="01000100"
 let pattern$(1)="00000000"
 let pattern$(2)="01111100"
 let pattern$(3)="01000000"
 let pattern$(4)="01111100"
 let pattern$(5)="01000000"
 let pattern$(6)="01111100"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 203
 rem 204, I with grave
 let pattern$(0)="00100000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="00111000"
 let pattern$(3)="00010000"
 let pattern$(4)="00010000"
 let pattern$(5)="00010000"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 204
 rem 205, I with acute
 let pattern$(0)="00001000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="00111000"
 let pattern$(3)="00010000"
 let pattern$(4)="00010000"
 let pattern$(5)="00010000"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 205
 rem 206, I with circumflex
 let pattern$(0)="00010000"
 let pattern$(1)="00101000"
 let pattern$(2)="00000000"
 let pattern$(3)="00111000"
 let pattern$(4)="00010000"
 let pattern$(5)="00010000"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 206
 rem 207, I with diaeresis
 let pattern$(0)="00100100"
 let pattern$(1)="00000000"
 let pattern$(2)="00111000"
 let pattern$(3)="00010000"
 let pattern$(4)="00010000"
 let pattern$(5)="00010000"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 207
 rem 208, capital Eth
 let pattern$(0)="00111000"
 let pattern$(1)="00100100"
 let pattern$(2)="00100100"
 let pattern$(3)="01110100"
 let pattern$(4)="00100100"
 let pattern$(5)="00100100"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 208
 rem 210, O with grave
 let pattern$(0)="00100000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="00111000"
 let pattern$(3)="01000100"
 let pattern$(4)="01000100"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 210
 rem 211, O with acute
 let pattern$(0)="00001000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="00111000"
 let pattern$(3)="01000100"
 let pattern$(4)="01000100"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 211
 rem 211, O with circumflex
 let pattern$(0)="00010000"
 let pattern$(1)="00101000"
 let pattern$(2)="00111000"
 let pattern$(3)="01000100"
 let pattern$(4)="01000100"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 212
 rem 215, multiplication sign
 let pattern$(0)="00000000"
 let pattern$(1)="01000100"
 let pattern$(2)="00101000"
 let pattern$(3)="00010000"
 let pattern$(4)="00101000"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="00000000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 215
 rem 217, U with grave
 let pattern$(0)="00100000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="01000100"
 let pattern$(3)="01000100"
 let pattern$(4)="01000100"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 217
 rem 218, U with acute
 let pattern$(0)="00001000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="01000100"
 let pattern$(3)="01000100"
 let pattern$(4)="01000100"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 218
 rem 219, U with circumflex
 let pattern$(0)="00010000"
 let pattern$(1)="00101000"
 let pattern$(2)="01000100"
 let pattern$(3)="01000100"
 let pattern$(4)="01000100"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 219
 rem 221, Y with acute
 let pattern$(0)="00001000"
 let pattern$(1)="01010100"
 let pattern$(2)="01000100"
 let pattern$(3)="00101000"
 let pattern$(4)="00010000"
 let pattern$(5)="00010000"
 let pattern$(6)="00010000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 221
 rem 222, capital Thorn
 let pattern$(0)="00000000"
 let pattern$(1)="01000000"
 let pattern$(2)="01111000"
 let pattern$(3)="01000100"
 let pattern$(4)="01000100"
 let pattern$(5)="01111000"
 let pattern$(6)="01000000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 222
 rem 240, small Eth
 let pattern$(0)="00100000"
 let pattern$(1)="01111000"
 let pattern$(2)="00010000"
 let pattern$(3)="00111000"
 let pattern$(4)="01000100"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="00111000"
 let pattern$(7)="00000000"
 let pattern$(8)="00000000"
 pattern_to_char 240
 rem 253, y with acute
 let pattern$(0)="00001000"
 let pattern$(1)="00010000"
 let pattern$(2)="01000100"
 let pattern$(3)="01000100"
 let pattern$(4)="01000100"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="00111100"
 let pattern$(7)="00000100"
 let pattern$(8)="00111000"
 pattern_to_char 253
 rem 254, small Thorn
 let pattern$(0)="00000000"
 let pattern$(1)="01000000"
 let pattern$(2)="01000000"
 let pattern$(3)="01111000"
 let pattern$(4)="01000100"
 let pattern$(5)="01000100"
 let pattern$(6)="01111000"
 let pattern$(7)="01000000"
 let pattern$(8)="01000000"
 pattern_to_char 254

 close_input_font
 show_output_font
 save_output_font output_font$

enddef

rem ---------------- Show the fonts

defproc show_output_font

 print output_font$
 show_font output_font_address

enddef

defproc show_input_font

 rem Used while debugging.

 show_font input_font_address

enddef

defproc show_font(font_address)

 local column,row,char

 char_use font_address,0
 print
 for column = 0 to 15
  print to 2;hex$(column,4);
 endfor column
 print\\
 for row = 0 to 15
  print hex$(row,4);
  for column = 0 to 15
   let char = row*16+column
   if char=10
    char_use 0,0
    print to 2;chr$(0);
    char_use font_address,0
   else
    print to 2;chr$(char);
   endif
  endfor column
  print
 endfor row
 char_use 0,0

enddef

Deŝutoj