Transmitum

Priskribo de la ĉi-paĝa enhavo

Programo verkita en SuperBASIC por Sinclair QL, por sendi dosierojn al Sinclair ZX Spectrum.

Etikedoj:

Mi verkis ĉi malgrandan programon en SuperBASIC por sendi dosierojn per seria kablo el Sinclair QL al Sinclair ZX Spectrum. Per ĝi mi sendis la kodon tradukitan de mi asemblilo QL80.

Ĉi programo uzas la SuperBASIC-aldonaĵon Turbo Toolkit. La fontkodaj nomoj kaj notoj estas en la hispana.

Fontkodo

100 REMark TRANSMITUM v0.21
110 REMark Copyright (C) 1988 Marcos Cruz (http://programandala.net)
120 REMark Licencia/Permesilo/License: http://programandala.net/license
130 :
140 REMark TURBO Toolkit v1.32
150 :
160 REPeat bucle_principal
170 :
180 CLEAR
190 :
200 REMark Constantes y variables inicializadas --------------------------
210 :
220 lon_nombre%=32
230 ventana%=4
240 fichero_objeto%=5
250 fichero_spectrum%=6
260 :
270 REMark Cadenas -------------------------------------------------------
280 :
290 DIM fichero_objeto$(lon_nombre%):fichero_objeto$=OPTION_CMD$
300 DIM fichero_spectrum$(lon_nombre%):fichero_spectrum$="ser2"
310 DIM byte_objeto$(1)
320 DIM letra$(1)
330 :
340 REMark Pantalla -----------------------------------------------------
350 :
360 OPEN#ventana%,con_512x14a0x225
370 PAPER#ventana%,4
380 INK#ventana%,0
390 CLS#ventana%
400 BORDER#ventana%,2,7,0
410 :
420 REMark Presentación ------------------------------------------------
430 :
440  AT#ventana%,0,25
450  PRINT#ventana%,"TRANSMITUM v0.21 Copyright (C) 1988 Marcos Cruz (http://programandala.net)"
460  AT#ventana%,0,82
470  letra$=EDIT$(#ventana%,"",0)
480 :
490 REMark Pedir ficheros ------------------------------------------------
500 :
510  REMark pedir nombre de fichero objeto a transmitir:
520  REPeat pide_fichero
530   CLS#ventana%
540   PRINT#ventana%," Fichero objeto a transmitir: ";
550   fichero_objeto$=EDIT$(#ventana%,fichero_objeto$,lon_nombre%)
560   IF fichero_objeto$="":NEXT bucle_principal
570   REMark detectar errores:
580   flag_fichero=DEVICE_STATUS(fichero_objeto$)
590   IF flag_fichero>-1:NEXT pide_fichero
600   SELect ON flag_fichero=-3,-6,-7,-9,-12,-16:NEXT pide_fichero
610   EXIT pide_fichero
620  END REPeat pide_fichero
630  REMark abrir fichero fuente:
640  OPEN_IN#fichero_objeto%,fichero_objeto$
650 :
660  CLS#ventana%
670  REMark detectar errores:
680  flag_fichero=DEVICE_STATUS(fichero_spectrum$)
690  SELect ON flag_fichero=0,-3,-6,-7,-9,-11,-12,-16,-20:NEXT bucle_principal
700  REMark abrir fichero de comunicación con Spectrum:
710  OPEN#fichero_spectrum%,fichero_spectrum$
720 :
730 REMark Transmitir ---------------------------------------------------
740 :
750  TRA 0
760  CLS#ventana%
770  PRINT#ventana%," Transmitiendo"!fichero_objeto$!"al Spectrum"
780 :
790  REPeat transmite_bytes
800   IF EOF(#fichero_objeto%):EXIT transmite_bytes
810   byte_objeto$=INPUT$(#fichero_objeto%,1)
820   REPeat repite_byte_objeto
830    PRINT#fichero_spectrum%,byte_objeto$;byte_objeto$;
840    IF INPUT$(#fichero_spectrum%,1)=CHR$(0):EXIT repite_byte_objeto
850   END REPeat repite_byte_objeto
860  END REPeat transmite_bytes
870 :
880  REMark enviar marca de final:
890  PRINT#fichero_spectrum%,CHR$(0);CHR$(255);
900 :
910  CLOSE#fichero_objeto%
920  CLOSE#fichero_spectrum%
930  TRA 1
940 :
950 END REPeat bucle_principal
960 :

Deŝutoj

transmitum_bas (2.84 KiB)