Contacte

Mersí pro Vor interesse contacter me. Yo va responder vos con plesura bentost quande it va esser me possibil.

Ultra Interlingue, Vu posse scrir me in Esperanto, hispan e anglesi.

  1. Ples ne usar li contacte-adresse in disletres, e ne publica it alcú.
  2. Ples scrir un tema descritiv por li contenete del missage.
  3. Ples scrir in formate de simplic textu, ne HTML. (Si Vor ret-postator permessa Vu changear li grandore e li color del líteres, vu es scrient in HTML.) Li missages HTML es plu quam duplicmen grand e solmen desfacilisa su redaction.
  4. Ples ne remisser me mi propri missage in Vor response, solmen conserva li necessi citationes.

Premersí.

Mi addresse es con tac te (naturalmen, elimina li spacies e adjunte li signe e domene-nómine queles manca).